Hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật Thủy sản

Ngày 2/8/2019, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật Thủy sản.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật Thủy sản
Ngày 2/8/2019, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật Thủy sản.
Thành phần tham dự Hội nghị bao gồm: Đại diện các Sở,ban, ngành có liên quan; các huyện, thành phố; Các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực khai thác, đóng sửa tàu thuyền, Sản xuất giống thủy sản; Hội nghị cũng mời Hội Thủy sản tỉnh, Hiệp hội giống thủy sản tham dự với tư cách đại diện cho các đối tượng bị tác động trực tiếp hoặc gián tiếp bởi luật.
Vụ pháp chế-thanh tra thuộc Tổng cục thủy sản đã cố gắng trao đổi vắn tắt nhất những điểm mới của luật mà người sản xuất, kinh doanh cần lưu ý trong quá trình hoạt động nghề nghiệp. Hội nghị cũng đã ghi nhận và giải đáp một phần những kiến nghị, vướng mắc của người dân. Những vấn đề chưa giải đáp được, đại diện TCTS ghi nhận, tổng hợp để báo cáo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ nghiên cứu và có hướng tháo gỡ cho người dân trong thời gian sớm nhất.
 

Tác giả bài viết: Anh Vân

Nguồn tin: Hội Thủy Sản Ninh Thuận